6 Speerpunten

 • 1. Gelijke toegankelijkheid

  1. Gelijke toegankelijkheid

  De Vrouwen Partij vindt dat gelijkheid met betrekking tot inkomen, wonen, gezondheid, voeding, onderwijs en justitieel recht in Nederland nooit echt gerealiseerd is. De lange reeks aan conservatieve kabinetten van…

  Lees meer

 • 2. Invoeren basisinkomen 3.0

  2. Invoeren basisinkomen 3.0

  De Vrouwen Partij wil een onvoorwaardelijk inkomen tot €12.000 voor iedereen die geen inkomen heeft: het basisinkomen 3.0. Dit is een onvoorwaardelijk inkomen van maximaal €12.000 netto, bedoeld om in…

  Lees meer

 • 3. Investeren in de circulaire economie

  3. Investeren in de circulaire economie

  De Vrouwen Partij wil dat de circulaire economie een reëel begrip wordt in Nederland en Europa, dat recht doet aan mensen, middelen, energie bronnen en materialen. Het is noodzakelijk in…

  Lees meer

 • 4. Voeding, gezondheid en zorg

  4. Voeding, gezondheid en zorg

  De Vrouwen Partij wil dat de inkoop en de kwaliteitsbewaking van zorg terug gaan naar een nieuw op te richten centraal overheidsorgaan. De marktwerking functioneert niet en moet uit de…

  Lees meer

 • 5. Onderwijs, kennisdeling en kinderopvang

  5. Onderwijs, kennisdeling en kinderopva

  De Vrouwen Partij vindt dat onderwijsinstellingen de focus terug moeten brengen naar het aansluiten op de maatschappelijke, economische en culturele behoefte van de samenleving. Er moet ervoor gezorgd worden dat…

  Lees meer

 • 6. Veiligheid en de inrichting van het publieke domein

  6. Veiligheid en de inrichting van het p

  De Vrouwen Partij vindt, met betrekking tot de inrichting van het publieke domein, dat iedereen ongeacht religie of gender veilig moet kunnen wonen en samenleven. Daarom willen wij de focus…

  Lees meer