4. Voeding, gezondheid en zorg

De Vrouwen Partij wil dat de inkoop en de kwaliteitsbewaking van zorg terug gaan naar een nieuw op te richten centraal overheidsorgaan. De marktwerking functioneert niet en moet uit de zorg. De overheid dient de verantwoordelijkheid terug te nemen van de markt om goede, toegankelijke zorg voor iedereen bereikbaar te houden.

Verder wil de Vrouwen Partij dat er naast de centrale inkoop, een afdoende en hedendaagse transparante infrastructuur binnen de aankoop van zorg komt, zodat er efficiënter gewerkt gaat worden. Er moet onder andere meer aandacht gericht worden op preventie, informatiedeling en eigen verantwoordelijkheid om tot een lastenvermindering te komen. De Vrouwen Partij vindt dat het verplichte eigen risico direct afgeschaft moet worden. Voor de laagste inkomens is het eigen risico een onacceptabele onevenredige lastenverzwaring.

De Vrouwen Partij wil dat de hormoonverstorende middelen, die in de voedingsproductieketen aan voedsel worden toegevoegd om hogere rendementen voor de producenten te behalen, uit het voedsel verwijderd worden. De eenzijdige economische winsten die hierdoor bij de producenten en supermarkten gemaakt worden moeten er niet voor zorgen dat het bedrijfsrisico grotendeels bij de gebruikers komt te liggen, met als gevolg dat gebruikers gezondheidsschade oplopen, dit leidt weer tot hogere zorgkosten voor de samenleving. De Vrouwen Partij wil ook dat basisvoeding gezond, betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen.

De Vrouwen Partij wil dat medicatie voor vrouwen altijd genderspecifiek onderzocht wordt. Al meer dan 60 jaar worden medicijnen enkel op mannelijke proefdieren getest. Het is een feit dat mannen en vrouwen vooral de eerste vijftig jaar in lichamelijke reactie op medicatie enorm van elkaar verschillen. De Vrouwen Partij vindt dan ook dat geneesmiddelproducenten die hier geen onderzoek naar doen de Nederlandse en Europese markt niet meer mogen bedienen. Verder moet het taboe hierover in alle lagen binnen de medische wereld actief doorbroken worden.

De Vrouwen Partij heeft ook geconstateerd dat bijna alle medicatie op Europees niveau ingevoerd wordt. De farmaceutische industrie gedraagt zich als kind in een snoepwinkel doordat Europa een gefragmenteerd beleid heeft. Er moet een transparanter nationaal en Europees beleid komen. De Vrouwen Partij vindt ook dat de toegankelijkheid tot homeopathie gewaarborgd moet blijven. Het is dan ook bijzonder zorgelijk dat de farmaceutische industrie via Brussel hier een eind aan wil maken.

 

Comments are closed.