6. Veiligheid en de inrichting van het publieke domein

De Vrouwen Partij vindt, met betrekking tot de inrichting van het publieke domein, dat iedereen ongeacht religie of gender veilig moet kunnen wonen en samenleven. Daarom willen wij de focus richten op een groene en duurzame sociale woningbouw, waarin standaard zonne-energie en, indien mogelijk aardwarmte aanwezig is. Om de gelijke toegankelijkheid te realiseren moeten er meer vrouwelijke architecten betrokken worden bij de inrichting van Nederland en Europa.

De Vrouwen Partij wil in het kader van de veiligheid dat de strafmaat voor misbruik en huiselijk geweld verhoogd wordt. De focus op de berechting van daders moet gericht zijn op resocialiseren met als doel een veilige samenleving voor slachtoffers en de gehele samenleving. De daders dienen dan ook pas uit een reclasseringstraject of een andere strafvorm een nieuw begin te kunnen maken als aantoonbaar is dat deze niet terugvallen in het oude gedrag. Het re-socialiseringstraject moet dan ook openstaan voor alternatieven, denk aan verplichte cursussen zoals agressiebeheersing en mindfulness, een training waarin je leert om te gaan met gevoelens en gewoonten. De Vrouwen Partij wil ook dat vrouwenorganisaties meer toezichthouderschap gaan krijgen binnen gemeentelijke organisaties die betrokken zijn bij het terugdringen van huiselijk geweld.

De Vrouwen Partij wil ook dat de opleiding van agenten & hulpverleners beter toegespitst is op het herkennen van gedrag bij huiselijk geweld. Zij vindt dat infrastructuur hiervoor efficiënter en afdoende op elkaar afgestemd moet gaan worden. Er moet gewerkt gaan worden vanuit een overkoepelende visie rondom samenleven. De gelijke toegankelijkheid tot veilig opgroeien en samenleven, moet centraal staan.

De Vrouwen Partij vindt het een groot economisch probleem, dat meer dan 3 miljoen vrouwen niet weten hoe zij hun eigen leven moeten financieren. In de hedendaagse Nederlandse samenleving is dit niet meer toelaatbaar. Alle informatiestromen vanuit de overheid en het onderwijs moeten op het versterken van een realistisch zelfbeeld van de vrouw in de maatschappij gericht worden.

Het algemeen werken aan betere beeldvorming is dan ook iets dat de Vrouwen Partij aanmoedigt. Reclameborden die niet vrouwvriendelijk zijn krijgen een boete, porno moet uit het straatbeeld en achter een voor volwassenen toegankelijke filter. De seksindustrie moet actief betrokken worden bij de negatieve gevolgen als seks- en pornoverslaving bij jongens en meisjes. Verder dienen alle seksgerelateerde (digitale) diensten -en producten extra belast en in een extra hoog belastingtarief te komen. De Vrouwen Partij vindt het vergelijkbaar met de accijns op benzine, tabak en alcohol.

 

 

Comments are closed.