1. Gelijke toegankelijkheid

De Vrouwen Partij vindt dat gelijkheid met betrekking tot inkomen, wonen, gezondheid, voeding, onderwijs en justitieel recht in Nederland nooit echt gerealiseerd is. De lange reeks aan conservatieve kabinetten van de afgelopen periode hebben hieraan bijgedragen. De Vrouwen Partij wil het tij op dat punt keren.

De Vrouwen Partij heeft gelijke toegankelijkheid als centraal thema in de zes speerpunten van haar partijprogramma.
Gelijke toegankelijkheid voor iedereen die in Nederland woont. In gelijke gevallen dienen mensen gelijk behandeld te worden.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is voor de Vrouwen Partij onacceptabel en dus niet toegestaan.

Om tot die gelijke toegankelijkheid te komen vindt de Vrouwen Partij dat, hoewel religie een waardevol privé levenswijze kan zijn, deze op de daartoe geëigende plaatsen beleefd dient te worden, zonder anderen te storen. Religie mag niemand binnen het publieke domein zo beïnvloeden dat men onveilig is of een achterstand oploopt in de eigen ontwikkeling. In Nederland zijn Kerk en Staat reeds gescheiden. Omwille van de gelijke toegankelijkheid voor iedereen binnen het publieke domein wil de Vrouwen Partij dat de scheiding van religie en politiek vanuit de basisafspraken over gelijkwaardigheid voor iedereen geldt.

Gelijke toegankelijkheid tot inkomen, zorg, onderwijs en justitieel recht staat centraal bij alle 6 de speerpunten van de Vrouwen Partij. Zij wil intensief investeren in een efficiënte infrastructuur die de gelijke toegankelijkheid tot een goed leven voor iedereen realiseert.

 

 

Comments are closed.