3. Investeren in de circulaire economie

De Vrouwen Partij wil dat de circulaire economie een reëel begrip wordt in Nederland en Europa, dat recht doet aan mensen, middelen, energie bronnen en materialen. Het is noodzakelijk in de circulaire economie dat alle gebruikte materialen in een product nuttig in hetzelfde of een ander product hergebruikt kunnen worden zonder kwaliteitsverlies te ondergaan.

De Vrouwen Partij wil dit op Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het is van het grootste belang dat productontwikkelaars en producenten zich inspannen om tot beter recyclebare grondproducten te komen. Schadelijke stoffen zoals niet- afbreekbaar plastic moeten uit de gehele kringloop geweerd worden. Bedrijven die dit nalaten krijgen geen overheidssubsidies meer. Deze bedrijven zullen dan ook tot nader order geweerd moeten worden van de Nederlandse en Europese markt.

De Vrouwen Partij wil door haar programma tegelijkertijd intensief investeren in de duurzame kennis- en circulaire economie, wat een substantiële bijdrage zal leveren aan nieuwe werkgelegenheid.

De huidige crisis heeft laten zien dat bezuinigingen ons naar de armoede duwen.
Het doel van de Vrouwen Partij is er om ervoor te zorgen dat het menselijk potentieel tot ontwikkeling komt. De Vrouwen Partij wil investeren in een andere visie van werken en samenleven. Om de gelijke toegankelijkheid naar een nieuwe welvaart te kunnen realiseren is het noodzakelijk om slimme investeringen te doen. Investeringen in verduurzaming en de invoering van Basisinkomen 3.0 geven ruimte aan nieuwe industrieën waardoor de werkgelegenheid toeneemt.

Het is dan ook een investering in people, planet and profit. Het is tijd voor een andere aanpak om uit de economische, ecologische en maatschappelijke crisis te komen. De Vrouwen Partij vindt dat het roer nu om moet.

De Vrouwen Partij is er van overtuigd dat het niet de vrije markt nodig heeft om tot een intensieve circulaire economie te komen  maar een effectieve overheid die de infrastructuur aanbiedt en aanlegt vanuit het principe van gelijke toegankelijkheid. De overheid dient in ons perspectief dan ook dienend te zijn en te helpen om dingen te organiseren zoals het inregelen van de juiste en afdoende regelgeving en opleidingen.

Kijkend naar de huidige staat van de industrieën in Nederland en Europa is het noodzaak om werk te herverdelen.Er is binnen de huidige industrieën te weinig werk om iedereen een betaalde baan te garanderen. De Vrouwen Partij geeft hoge prioriteit aan het creëren van duobanen.

De Vrouwen Partij wil dat overheid en lokale organisaties hier een voorbeeldfunctie in gaan vervullen.

 

 

Comments are closed.