Over ons

De Vrouwen Partij wil een antwoord bieden op de huidige crisis in Nederland en Europa.

Er is sprake van een toenemende kloof tussen arm en rijk, die leidt tot ongelijke kansen binnen de samenleving. Hierdoor worden er mensen buiten spel gezet en vormt zich een steeds groter wordende groep mensen zonder uitzicht op een betere toekomst. In Nederland en Europa zijn dat grotendeels vrouwen en kinderen. Vanuit deze ontwikkeling kiest de Vrouwen Partij voor invoering van basisinkomen 3.0 en wil zij streven naar herstructurering van het z.g. sociale vangnet.

Nederland heeft 408 gemeentes die zelf verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de bijstand. Ambtelijke willekeur en juridische oneerlijkheid zijn dan ook al duidelijk zichtbaar. Er is gebrek aan gelijke toegankelijkheid voor mensen die door de crisis onvoldoende inkomen weten te genereren en/of in de bijstand terecht komen. Ondertussen kent Nederland al meer dan 70.000 mensen die geen geld meer hebben om voeding te kopen. Er leven meer dan 377.000 kinderen in de 408 Nederlandse gemeentes (2013) in armoede. De voedselbank kent een wachtlijst. Sta daar eens bij stil!

De Vrouwen Partij wil, via het Basisinkomen 3.0, deze neergaande lijn een halt toe roepen. De werkgerelateerde rechten moeten beter beschermd worden. Nederland hoeft echt geen lagelonenland te worden. Door hervorming van de uitkeringen en toeslagen wil zij komen tot een moderne samenleving, waarin iedereen gelijke kansen en gelijke toegang krijgt om als individu een goed leven op te bouwen. Want voor de Vrouwen Partij staat het samenleven en delen in welke vorm dan ook centraal.

De Vrouwen Partij kiest vanuit zes speerpunten voor gelijke toegankelijkheid en gelijke rechten voor iedereen. De Vrouwen Partij ijvert voor meer respect voor vrouwen. Zij spant zich in om het aandeel van vrouwen, in alle bestuurslagen, te vergroten tot een aantal representatief voor onze bevolkingsopbouw.

 

Contact info

Indien je een vraag hebt voor de Vrouwen Partij, maak dan gebruik van de mailbox.


Mailbox

 

De Vrouwen Partij neemt afstand van de standpunten zoals verwoord op de volgende website 'http://vrouwen-partij.nl',
deze website vertolkt op geen enkele wijze het gedachtengoed van de Vrouwen Partij.

 

 

De Vrouwen Partij in het kort

Het bestuur

Monique Sparla (Voorzitter en Europees lijsttrekker)

Contactgegevens

Email: info@vrouwenpartij.nl
Telefoon: 06 28 95 1942
Website: www.vrouwenpartij.nl
Partij email: info@vrouwenpartij.nl
Facebook: VrouwenPartij (like us!)
Twitter: @VrouwenPartij

European Project: Gender Equality in Politics
Website: www.genderequalityinpolitics.com
Project email: info@genderequalityinpolitics.com
Facebook: Journalistic Contest Gender Equality in Politics (like us!)
Twitter: @GEqualityinPoli