Rechtszaak Raad van State

Uitspraak van de Raad van State

De uitspraak van de Raad van State schokt de Vrouwen Partij diep, omdat de Raad van State in de uitspraak ongenuanceerd omgaat met het verweer van de Voorzitter van de Vrouwen Partij, Monique Sparla die expliciet tijdens de rechtszaak op 23 april j.l. opmerkte dat het onjuist was dat men aanneemt dat artikel H 12 van de Kieswet buiten beschouwing moet worden gelaten. De Vrouwen Partij heeft dat niet gezegd of beweerd.

Hoe kan het dat een instituut als de Raad van State zich dit dan toch permitteert om dat alsnog toe te voegen aan het proces? Het betoog van de Vrouwen Partij is dat de waarborgsom Kandidaatslijst voor de Nederlandse Europese verkiezingen, in het gehele Nederlandse verkiezingsproces een oneigenlijk instrument is .... Dat is iets geheel anders!

Graag verwijzen wij u, als lezer dan ook naar de uitspraken m.b.t. de zaak http://www.klokkenluiderspartij.nl en ook ivm rechtspraak EVIQ-partij over de waarborgsom (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2012:BX4217). Het typeert hoe men met de ingebrachte argumenten omgaat.

In Duitsland is er het Bundesverfassungsgericht, zij doen het EU-verdrag en Handvest directe werking toekennen. Zie http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20140226_2bve000213.html. In de casus van de Klokkenluiders Partij en de Vrouwen Partij speelt dit ook. Even onafhankelijk of iemand het met de inhoud van een van de partijen eens is, het gaat om rechtspraak die blijkbaar iets nalaat, iets verdraait en op basis van die onjuistheden beslist.... Feitelijk had de Raad van State het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten van de EU rechtstreekse werking moeten toekennen.

De kiesdrempel die gold in Duitsland bij de Europese Verkiezingen van 3% is daadwerkelijk ingetrokken. Met 96 zetels te verdelen was de kiesdeler circa 1% van de stemmen, en met 3% misten dus een aantal partijen een zetel die ze nu wel kunnen behalen. Voor Nederland geldt geen kiesdrempel, effectief is met 26 zetels de kiesdeler circa 4% (soms heb je met een restzetel iets minder stemmen nodig). Het aantal benodigde stemmen voor een zetel in het EP voor Nederland was in 2009 een aantal van minstens 182.000 stemmen (bij een opkomst van 36%). De vraag is dan hoeveel drempels wil je opgooien in een democratie? Nederland scoort het best en staat voor wat betreft het handhaven van de democratie in deze op nr. 28.

Eigenlijk kan er dus gesproken worden van een ‘détournement de pouvoir’ oftewel een “machtsverdraaiing” voor de uitvoerende macht, de zittende regering dus. Te bedenken dat de Kiesraad hier een zelfstandig bestuursorgaan is, zij adviseert de regering en Staten-Generaal over de Kieswet. De Kiesraad weet allang dat zij op grond van diverse adviezen en internationale aanbevelingen een ander advies aan de Staten-Generaal zou moeten geven. Dat doen ze niet ... Merkwaardig toch?

Cover_RaadvanState

 

 

 

 

Download de uitspraak van de Raad van State

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting van Vrouwen Partij besluit tot beroepsgang

Inzake bezwaarschrift: De Vrouwen Partij, hier verder te noemen als VP, tekent hierbij officieel beroep aan tegen de beschikking van de Kiesraad van 14 april 2014 om de VP uit te sluiten van de Nederlandse Europese verkiezingen 2014, omdat de VP niet aan de waarborgsom kandidaatstelling heeft voldaan (het verzuim). De VP stelt dat de Nederlandse Staat enkele artikelen uit burgerrecht verdragen schendt en/of onjuist interpreteert en niet navolgt, en dat de bepalingen in het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten van de EU niet correct en/of onvoldoende worden geïmplementeerd in de Nederlandse Kieswet. U als bestuursrechter dient derhalve de bepaling over de borgsom onverbindend te verklaren en een beschikking te nemen dat de VP alsnog kan deelnemen aan de Europese Verkiezingen 22 mei 2014. De Kiesraad dient dan alsnog een lijstnummer te verstrekken aan de kandidatenlijst van de VP.

Vrouwen Partij | Raad van State - Beroepsgang

Image VP_RaadvanState

 

 


 

 

 

 

 

Download het volledige document.

 

 

 

 

Vrouwen Partij | Raad van State - Beroepsgang - Infographic

Infographic

 

 

 

 

 

 

Download de infographic.