Persberichten

17-02-2017 Persbericht

Inzake: Uitspraak Raad van State | Toegang tot Tweede Kamer verkiezingen 2017

Persbericht 17 februari

 

 
De Vrouwen Partij (VP) spant een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat, tenzij aanstaande maandag 20 februari voor 13.00 uur de Raad van State een aantal bewijsstukken en geluidsopnames overhandigt. Een van de rechters van de Raad van State heeft een onjuiste en onterechte uitspraak gedaan. Daarom dient de VP een klacht in bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

 
Lees verder > download het persbericht (PDF file)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-03-2015 Persbericht

Vrouwendag | Tijd voor vernieuwing en bestuurlijke transparantie

#MyHandsAreClean #MakeItHappen Raise hands against corruption!

Persbericht 3 maart

 

 
Met Internationale Vrouwendag in het vooruitzicht ziet de Vrouwen Partij dat het verschijnen van het F-boek van Atria het feminisme weer terugbrengt in het maatschappelijk debat.

De Vrouwen Partij is trots op de resultaten die vrouwengroepen voorheen in de jaren 80 en 90 al hebben gerealiseerd. Zij richt zich echter niet op feminisering/ vervrouwelijking van de maatschappij, maar op het overbruggen van de toenemende kloof tussen arm en rijk in Nederland. Ook maakt zij zich zorgen om de gelijkwaardigheid van alle mensen in de samenleving. Tien jaar geleden waren er nog geen voedselbanken, tegenwoordig zijn er al meer dan 154 in Nederland. Volgens de Vrouwen Partij is dit onaanvaardbaar.

 
Lees verder > download het persbericht (PDF file)

 

 

 

 

 

 

 

02-02-2015 Persbericht

Provinciale Staten Verkiezingen 2015 | Het is tijd voor vernieuwing en bestuurlijke transparantie in Provincie Noord-Holland

Persbericht_02022015

 

 
Download het VP Provinciale Staten persbericht (PDF file)
 

 

Klik hier voor het VP team Provinciale Staten verkiezingen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-09-2014 Persbericht

Petitie | Nederland heeft meer democratie nodig

Vandaag wordt de noodklok geluid over de mate van democratie in Nederland.

De gedachtegang dat Nederland zo ingericht moet worden dat zo min mogelijk partijen zich tegen de politiek aan bewegen, is niet meer van deze tijd.
De Grondwet (art. 3, 4 en 1) zegt dat iedereen mag kiezen en verkozen moet kunnen worden, zonder dat er sprake is van discriminatie.

Dat daar enige kosten aan verbonden zijn, is normaal, maar maak er dan ook een normaal bedrag van.
Maak een kiesdeler niet zo hoog, dat het voor een beginnende partij een onneembare vesting wordt.

Nederland neemt de laatste plaats in, binnen Europa, voor wat betreft de toegankelijkheid van haar verkiezingen.

Bij echte democratie doet iedereen mee. Daarin kunnen moderne techniek en de lengte van een stembiljet prima samengaan.

Het gebrek aan democratie is verantwoordelijk voor de afstand die de politiek heeft naar de mensen op straat.
Die mensen waarvoor de politiek dient te zorgen, voelen zich in grote getale niet gehoord en in de steek gelaten.
Het volk voelt zich niet (meer) vertegenwoordigd.

Het is tijd dat de democratie weer van het volk wordt, zoals het bedoeld was.

NL_democratie

 

 

 

 

 

Download hier de petitie

 

Bestuur Vrouwen Partij

 

 

 

 

24-08-2014 Persbericht

Brief Vrouwen Partij | Inzake eigen bijdrage van €400,- in 2015

VP_brief

 

 

 

 

 

Download hier de brief

 

 

 

 

 

 

 

12-02-2014 Persbericht

Inzake: Europese Verkiezingen 2014

EP2014 | Vernieuwend Europa in
“Omdat gelijke toegankelijkheid meer inhoudt dan gelijke rechten”

De Vrouwen Partij heeft op 12 februari haar Partij programma voor de Europese Verkiezingen 2014 gepubliceerd en heeft het voornemen om daaraan deel te nemen. Nederland heeft echter als enig Europees land een dermate hoge waarborgsom voor kandidaatstelling, dat het de democratische vernieuwing op deze wijze tegenhoud. In het kader van dit ondemocratisch proces, ten tijde van de huidige economische crisis, vragen wij u hierover te berichten en dit aspect van de verkiezingen ook onder de aandacht te brengen.

Het Europees Vrouwen Partij programma is gebaseerd op zes speerpunten. Het centrale thema van het programma is gelijke toegankelijkheid. Het is als download ter beschikking gesteld op de website van de Vrouwen Partij, via de volgende link:

http://vrouwenpartij.nl/wp-content/uploads/2014/02/Vrouwen_Partij_EP2014_online.pdf
of via http://www.vrouwenpartij.nl/verkiezingen/

In het kader van democratie, wil de Vrouwen Partij meedingen naar een zetel tijdens #EP2014 omdat het beter geregeld moet worden voor de meer dan 250 miljoen Nederlandse en Europese vrouwen.
Onder leiding van het duo-lijsttrekkerschap van Monique Sparla en Khalid Ahmed Chaudry wil de Vrouwen Partij zich binnen het Europees parlement hiervoor gaan inzetten. Uiteraard mits zij kan deelnemen aan de Verkiezingen op 22 mei 2014 en genoeg stemmen krijgt om een zetel te bevrouwen.

Wij stellen het op prijs als u hierover wilt berichten. Voor meer informatie neem dan contact op met de Vrouwen Partij via info@vrouwenpartij.nl

Namens het bestuur van de Vrouwen Partij

 

 

 

 


02-01-2014 Persbericht

Inzake: Bekendmaking winnaar: Gender Equality in Politics 2013

De krachtige boodschap van Stine Jensen

Documentairemaakster Stine Jensen heeft de Gender Equality in Politics contest 2013 gewonnen. Ze kreeg de prijs op donderdag 2 januari uit handen van de voorzitter van de Vrouwen Partij, initiatiefnemer van de wedstrijd die dit jaar voor het eerst werd gehouden.

PressRelease_04

Misschien is het wel het meest gebruikte woord geweest in de media in 2013: de crisis. De les van de crisis is duidelijk en hard: er is een andere benadering nodig om nieuwe welvaart te creëren in Europa. Een benadering waarbij iedereen de kans krijgt om tot bloei te komen, ongeacht geslacht, geaardheid, leeftijd, gezondheid, afkomst of religie. Zowel de Nederlandse als de Europese grondwet is duidelijk: discriminatie mag niet. Toch vertaalt dit zich niet naar de praktijk. Een snelle blik op de samenstelling van het Europees Parlement wijst uit dat mannen en vrouwen nog lang niet gelijk vertegenwoordigd zijn. Er is dus geen sprake van gender equality. Dit is een gemiste kans voor Europa, omdat vrouwen vaak andere kwaliteiten en een andere visie hebben dan mannen. Vrouwen hebben ook andere behoeften en belangen, die nu niet goed naar voren komen in politieke besluiten. Dit belemmert vrouwen in hun mogelijkheden om tot bloei te komen.

Daarom heeft de Vrouwen Partij de journalistieke wedstrijd voor Gender Equality in Politics in het leven geroepen. Journalisten die deelnemen, leveren een belangrijke bijdrage aan de bewustwording rond gender equality. De vier genomineerden van dit jaar, Sarah Demologa, Stine Jensen, Lauren McCarthy en Janice Turner, hebben zich op een professionele en betrokken manier ingezet om gelijke toegankelijkheid hoger op de agenda te krijgen.

Inhoudelijk waren ze alle vier sterk, maar de krachtigste boodschap kwam van Stine Jensen. Met haar serie “Licht op het noorden” laat ze heel concreet zien welke invloed een ander beleid heeft op de kansen die mensen hebben. Jensen toont dat met de juiste wet- en regelgeving gelijke toegankelijkheid goed te realiseren is. Opvallend is dat ze voor haar documentaires een groot aantal mensen spreekt, van allerlei komaf. De gelijke toegankelijkheid waar ze over bericht past ze ook toe in haar eigen werk, wat resulteert in een heldere en breed gedragen blik op de samenleving. Juist dit aspect maakt haar de terechte winnaar van de Gender Equality in Politics contest 2013.

Stine Jensen’s Licht op het noorden (Light on the north) has been broadcasted by the Dutch national channel in 2013. “Licht op het noorden, VPRO, November 3, 2013” A Dutch book with the same title accompanies the series.

More on this subject and the other nominees:

Sarah Demolga; “Stop comparing men and women, NRC, November 10, 2013”

Lauren McCarthy; “Focus on gender equality should span beyond leadership positions, The Guardian, August 5, 2013”

Janice Turner; “Mirrors are harder to break than glass ceilings, The Times, July 20, 2013

 

Website: www.genderequalityinpolitics.com
Project email: info@genderequalityinpolitics.com
Facebook: like us!
Twitter: @GEqualityinPoli

Mocht u interessante artikelen of dergelijke producties komend jaar in de media tegenkomen, artikelen geproduceerd in Nederland of Europa, die mee kunnen dingen naar de Gender Equality in Politics prijs 2014, u kunt ze door mailen naar info@genderequalityinpolitics.com of info@vrouwenpartij.nl

 

 

 
22-11-2013 Persbericht
Inzake: Joke Smit prijs

Uitreiking Joke Smit prijs

Met het uitreiken van de prijs onderstreept de regering de betekenis van emancipatie als onderdeel van het algemene regeringsbeleid en het belang dat zij hecht aan de bevordering van emancipatie in de Nederlandse samenleving. Er is ook een aanmoedigingsprijs op het gebied van vrouwenemancipatie. Deze aanmoedigingsprijs wordt net als de Joke Smit prijs tweejaarlijks uitgereikt.

De dames die nu genomineerd zijn verdienen respect voor wat ze bereikt hebben, maar rolmodel voor vrouwenemancipatie zijn ze niet. Ze hebben niet daadwerkelijk de sociale verandering bereikt. Daarom voldoen geen van de drie genomineerde vrouwen aan deze regeringsprijs vernoemd naar de overleden feministe Joke Smit (1933 – 1981) die hard heeft gewerkt om de structuren voor vrouwen te verbeteren.

Wat waarlijk inspireert zijn mensen die in de breedte het verschil maken. Vrouwen die het komen tot werk en opleiding toegankelijker maken of op innovatieve wijze met het thema bezig zijn.

In dat licht missen wij bij de genomineerden de twee directeuren van Women’s Inc,

Jeanette Vaessen en Aletta Makken, de voorzitter Ruth de Groot van CSR Chicks en Rosanne Nazir van Vrouwen Aan Het Werk, zij helpt onvermoeid jonge allochtone meisjes en vrouwen aan werk helpt. Of denk aan Jolanda Holwerda, oprichter en uitgever van Lof (tijdschrift voor moeders met ambitie).

Citaat : ‘. Omdat het in Nederland ontbreekt aan de juiste randvoorwaarden zoals goede opvang voor kinderen en flexibel werken – waardoor ook vaders hun aandeel kunnen pakken in de zorg voor kinderen - zijn vrouwen vaak niet in staat hun ambities waar te maken. Ze leiden aan combinatiestress en zijn niet vrij in de keuzes die ze maken. Mijn missie is een cultuurverandering tot stand te brengen, waarin al deze ambities wel naast elkaar kunnen bestaan.’

Voor de aanmoedigingsprijs missen wij vrouwen als Caecilia J. van Peski, die zich internationaal onvermoeibaar voor vrouwen politiek inzet, of Lili Brouwer en Corrie van Benk, voorzitter van de FNV en zo zijn er nog meer vrouwen die met deze prijs een groter verschil zouden maken dan de genomineerden.

Voor 2015 doen wij dan ook een oproep niet te kijken naar rolmodellen voor vrouwen maar uit te kijken naar vrouwen die daadwerkelijk hard werken aan de emancipatie. Vrouwen die werken aan de infrastructuur om die te veranderen. Nomineer die vrouwen die een lans gebroken hebben om de gelijke toegankelijkheid tot werk, inkomen, gezonde betaalbare voeding, zorg en onderwijs voor vrouwen te verbeteren.

Zodat het makkelijker wordt voor vrouwen om een zelfstandig economisch bestaan op te bouwen.

Het bestuur van de Vrouwen Partij

 

 

 
13-11-2013 Persbericht

Inzake: Joke Smit prijs

Joke Smit prijs

Minister Bussemaker wil vrouwen bewuster maken van hun potentieel kwetsbare positie. Ze kunnen er plotseling alleen voor komen te staan, bijvoorbeeld in geval van scheiding of werkloosheid van de partner. Bussemaker wil dat partners onderling de zorg voor carrière en gezin evenwichtiger verdelen, zodat beiden meer kansen krijgen zichzelf
te ontwikkelen. Op zich een lofwaardig streven.
Tijdens het congres Kracht gaat het om de economische zelfstandig van vrouwen.

In het onderzoek wat de aanleiding is tot dit congres zien we dan het volgende staan: “Ondanks dit gedeelde gevoel van urgentie, is het opvallend dat slechts weinig vrouwen iets aan deze situatie lijken te willen of kunnen doen. Uit de peiling komt naar voren dat hoe ouder men is, hoe minder men bereid is om (meer) te gaan werken om zo onafhankelijker te zijn. Ook blijkt dat hoe meer kinderen men heeft, hoe meer men geneigd is economisch afhankelijk te blijven.”

De doelstelling is ongelooflijk zinvol. En daar houdt het voor wat ons betreft, de Vrouwen Partij dan ook direct op. Want wat maakt dat niemand verder dan deze beperkte horizon wil kijken? Wat zijn is die onderliggende oorzaak van niet participeren? Een ding is duidelijk, het ligt niet alleen aan de vrouwen. Vanuit onze perceptie mist Nederland naast een effectieve ondersteunende infrastructuur ook een goed ingerichte gelijk toegankelijke wetgeving rondom gelijke kansen rondom inkomen, wonen, voeding, zorg en onderwijs. Voor iedereen die van de bijstand rond moet komen, wordt iedere cent die verdiend wordt in mindering gebracht. Kinderopvang is onbetaalbaar en niet meer voor iedereen die werk zoekt toegankelijk. Studeren vanuit een laag inkomen wordt bijna onmogelijk omdat men wel uitkijkt om schulden te maken.
Het systeem om tot economische onafhankelijkheid te komen start volgens ons met de gelijke toegankelijkheid tot werk, inkomen en onderwijs en niet door de gehele schuld bij de vrouwen neer te leggen.

Vrouwen komen volgens ons pas tot economische zelfstandigheid als de infrastructuur daartoe goed geregeld is. Voor- en naschoolse opvang en kinderdagverblijf moeten betaalbaar en goed geregeld zijn. Scholing voor iedereen moet voor iedereen kwalitatief goed en betaalbaar zijn. Daarbij moet arbeid lonend zijn, iedereen kent de verhalen van vrouwen die niet gaan werken omdat het lood om oud ijzer is om te gaan werken. Zij, hun familie en hun kinderen gaan er niet op vooruit. En dat kan anders! Het moet anders.

De vrouwen Partij wil beslissers en beleidsmakers aanzetten om na te denken over wat nodig is om te komen tot die gelijke toegankelijkheid tot werk, inkomen, zorg en scholing. Het gaat namelijk niet alleen om die vrouwen, maar ook om alle zaken die binnen het support systeem gender belemmerend werken. En dat raakt ook mannen. Want in onze cultuur is het inmiddels te vanzelfsprekend dat mannen werken en vrouwen zorgen.

Wij appelleren aan Minister Bussemaker haar progressiviteit om zich eens te verdiepen in de onderlinge samenhang van de zes speerpunten van de Vrouwen Partij, met als overkoepelend uitgangspunt “gelijke toegankelijkheid”. Want daar ligt namelijk wel het zwaartepunt om tot een gewenste transitie te komen.

De Vrouwen Partij moedigt dan ook iedereen aan om dit congres Kracht te boycotten. Er wordt vanuit verkeerde vragen en aannames te vanzelfsprekend uitgegaan dat het economische probleem van meer dan 3 miljoen vrouwen enkel bij hun zelf ligt. Daarom is dit congres is zeker niet in de lijn van Joke Smit, zij zou zich in haar graf omdraaien! Dit congres is ronduit zonde van onze energie, geld en overige resources!

Daarom zijn wij als bestuur van de Vrouwen Bestuur niet aanwezig op dit congres.

 

 

 
08-11-2013 Persbericht

Opgericht: de Vrouwen Partij

When sleeping women wake, mountains move. Chinese proverb

In oktober 2013 besloot een aantal vrouwen – waaronder Monique Sparla en Mar de Jong – tot het oprichten van de Vrouwen Partij.

De VP wil de 8,4 miljoen vrouwen in Nederland vertegenwoordigen en streven naar gelijke rechten en mogelijkheden voor iedereen. Dat kan niet anders dan door met een Vrouwen Partij tegenwicht te bieden aan het huidige overwegend conservatief mannelijke politieke establishment, waar emancipatie allang van de agenda verdwenen is.

De VP wil opnieuw naar de positie en wensen van vrouwen te kijken als het gaat om de inrichting van onze samenleving, nu en in de toekomst. Ze wil zich onder andere sterk maken voor de economische en sociale positie van 3 miljoen vrouwen die niet weten hoe ze hun eigen leven moeten financieren.

Er wordt momenteel hard gewerkt om de contouren van het partijprogramma scherp te krijgen, maar de basis van het gedachtegoed staat als een huis. Zie hiervoor de website van de VP, met de zes essentiële aandachtsgebieden waar de partij zich politiek op wil richten, het centraal uitgangspunt is gelijke toegankelijkheid.