Gelijke toegankelijkheid

Met betrekking tot inkomen, wonen, gezondheid, voeding, onderwijs en justitieel recht.

Invoeren basisinkomen 3.0

Een ambtelijk willekeurvrij onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen

Investeren in de circulaire economie

De Circulaire Economie moet onderdeel zijn van de reële NL en EU economie.

Voeding, gezondheid en zorg

Gelijke toegankelijkheid tot gezonde voeding en betaalbare goede zorg voor iedereen.

Onderwijs, kennisdeling en kinderopvang

Onderwijs moet aansluiten op de behoefte ongeacht gender, leeftijd of inkomen.

Veiligheid en de inrichting van het publieke domein

Een grotere sociale samenhang door veilig en duurzaam wonen.